Få bæredygtig strøelse til husdyrene

n14
Gris i stald

Overalt i samfundet bliver der arbejdet på at gøre vores tilværelse så bæredygtig og naturlig som muligt. Det gælder også inden for landbruget, hvor man mange steder er nået meget langt i forhold til dette mål. Det gælder både de helt store landbrug og de mindre husdyrhold, at der løbende bliver udviklet nye og mere bæredygtige måder at drive landbrug på.

Også når det kommer til husdyrenes nødvendige strøelse er det af stor betydning, at det bliver produceret bæredygtigt, og det bliver produceret af så naturlige produkter som muligt.

Ko i stald

Naturlig strøelse til mange husdyr

Husdyr har brug for strøelse som underlag der, hvor de står. Det gælder både inde i stalden og ude i folden. Denne strøelse bør være så naturligt som muligt. Det er bedst for dyrenes generelle og fysiske trivsel.

Du kan for eksempel købe mange forskellige slags biostrøelse, der er velegnet til for eksempel:

  • Køer
  • Høns
  • Grise
  • Heste
  • Mink 

Vil du gerne have mere information eller bestille en mængde strøelse til dine dyr, så klik her. Denne naturlige strøelse kan du roligt give dine dyr, som du gerne vil give de bedste forhold. Strøelsen kan være lavet af halm, spåner eller savsmuld. Her kan du vælge den form for strøelse, der passer bedst til den enkelte dyrerace.

Al slags strøelse er renset for støv, agner, jord, sten og andre former for materialer, der ikke hører til. Det gør noget godt for dyrenes helbred, at strøelsen er ren og lækker at opholde sig i. 

På vej mod øget bæredygtighed

Vores husdyr skal naturligvis have det så godt og så sundt som overhovedet muligt. At gøre dyrehold mere bæredygtigt er i det hele taget et vigtigt led i bevægelsen hen imod at have et så bæredygtigt samfund som muligt. Hvert skridt i den retning er meget positivt.

Vær med til at hjælpe denne udvikling på vej på de områder, hvor du kan gøre det. Det kan gøres i både lille og stor skala. Det kan gøres både privat og erhvervsmæssigt. Alle bidrag i den rigtige retning er med til at gøre kloden mere grøn.